Reaching
AFFÄRSOMRÅDEN
 • •  Human Resources
 • •  Business Development
 • •  Management
 • •  Marketing and Sales
 • •  Economy
 • •  Administration
 • •  Service
 • •  Technical and IT
 

KVALIFICERADE MÄNNISKOR FÖR KVALIFICERADE UPPDRAG


AdHuman arbetar med kvalificerade människor för både rekrytering till våra kunder och för AdHumans konsultverksamhet. AdHumans uttalade målsättning är att i samtliga fall överträffa kundens förväntningar, vilket gör att vi som företag ställer stora krav på dig som kandidat. I gengäld får du möjlighet till utmaningar och utveckling som få kan matcha.

Rekrytering

AdHuman har ett kontinuerligt behov av att rekrytera kompetent personal för såväl kunders räkning som för AdHumans konsultverksamhet. AdHuman arbetar med kvalitet som främsta ledstjärna, där både kompetens och personliga egenskaper är av oerhörd vikt. Varje rekrytering är unik, och för att kunna överträffa kundens förväntningar söker vi dig med utmärkande personliga egenskaper och kompetens.

Konsulttjänster

Att arbeta som konsult hos AdHuman innebär en mycket stor utmaning. AdHumans konsulter utmärker sig på flera sätt. Som konsult i AdHuman arbetar du inte endast med att hyras ut på uppdrag till kunderna, du både förväntas och ges möjlighet att aktivt delta i AdHumans utveckling som företag. Det är kanske inte för alla att arbeta som konsult i AdHuman, men de utvalda kommer att få arbeta i en mycket annorlunda och klart stimulerande miljö.

Är du:

 • En person med särskilt goda personliga egenskaper
 • En person med intressant kompetens inom något eller några av våra verksamhetsområden
 • Beredd att arbeta målstyrt under eget ansvar
 • Snabbt adaptiv till nya miljöer
 • Starkt resultatorienterad
 • Beredd att ta emot och dela med dig av erfarenheter
Om svaret är ja på ovanstående frågor är du välkommen att kontakta oss för en vidare diskussion.