Reaching
AFFÄRSOMRÅDEN
 • •  Human Resources
 • •  Business Development
 • •  Management
 • •  Marketing and Sales
 • •  Economy
 • •  Administration
 • •  Service
 • •  Technical and IT
 

Tjänstedeklaration

 • Varumärke/företagsnamn

 Adhuman och Din Tid samarbetar i detta uppdrag.

 • Tjänsteutbud

Pilbild med länkar till de olika rubrikerna

Nuläge Praktisk hjälp/utbildning Individuell coaching

Vi stöttar, utbildar och coachar medarbetare på alla nivåer.  Målet är att på kortast möjliga tid hitta ett nytt arbete med för den personen rätt innehåll, rätt nivå och inom rätt bransch. Vårt program ger en möjlighet till eftertanke och reflektion samtidigt som det ger strukturerat stöd som underlättar och snabbar upp jobbsökningsprocessen samt finna nya vägar. Våra tjänster syftar till att få deltagaren att växa, få insikt och öka självförtroendet. Vi vill vara det självklara stödet för deltagaren i dess unika situation.

Nuläge:

Ett första inledande individuellt möte där vi bland annat diskuterar följande:

 • Kunskap/kompetens
 • Personliga egenskaper/färdigheter
 • Vad vill jag?
 • Vad kan jag?
 • Styrkor och svagheter
 • Möjligheter och hinder
 • Motivation till förändring
 • Information om vilket stöd som kan erbjudas

Vi tar också reda på vilken nivå deltagaren är när det gäller CV skrivande, anställningsintervjuer etc för att kunna anpassa nästa steg. Vi kartlägger också vilket stöd deltagaren är i behov av.

Praktisk hjälp/utbildning:

För att förbereda deltagarna anordnas utbildningsdagar löpande innehållande bland annat:

 • Utformning av CV
 • Intervjuträning
 • Utbildningsvägar
 • Karriär-/ jobbvägar
 • Söka i databaser och andra sökvägar
 • Starta eget, kontakter, finansiering

Utbildningsdagen tillhandahålls av professionella coacher med ett utbildningsprogram anpassat för den aktuella gruppen

Individuell coachning:

Vi kommer att genomföra enskilda möten eller möten via telefon eller mail 1-2 ggr per vecka samt vid behov anordna gruppmöten för erfarenhets- och kontaktutbyte. Här går vi in djupare på varje ämne och hjälper varje deltagare på sin nivå utifrån kunskap och önskemål.  Vi hjälper deltagaren att;

 • Sätta upp mål och delmål
 • Ta fram en aktivitets/handlingsplan för att uppnå det uppsatta målet.
 • Utforma/utveckla ansökningshandlingar
 • Se på möjliga karriärvägar
 • Undersöka utbildning, utbildningsvägar
 • Kartlägger varje individs marknad och arbetsfärdigheter.
 • Coacha individen i att våga ta steget att starta eget (om det är ett intressant alternativ)
 • Utveckla jobbsökandet alternativt praktiksökandet

I samband med de enskilda mötena hjälper vi till med kontakter när det gäller myndigheter, eventuell finansiering, utbildningar etc.
Vi följer deltagaren löpande till dess att deltagaren har påbörjat annan anställning alternativt annan verksamhet. Och vi arbetar givetvis individuellt med varje deltagare och alla får sin egen coach som följer med från start till mål!

 • Yrkesinriktning

Vi kan hjälpa till inom alla yrkesområden enligt arbetsförmedlingens definition.
Vi har egen erfarenhet samt ett kontaktnät inom följande områden:

 • Vård/omsorg, bilindustrin, lagerverksamhet, butik, försäljning, projektledare, företagshälsovård, restaurang, hälsovård, arbetsledning, ekonomi/administration, HR/personalfrågor, coachning, kommunal verksamhet, försäkringsbranschen.
 • Geografiskt område

De arbetsmarknadsområden som vi verkar i är följande:

  • Mölndal
  • Göteborg
  • Trollhättan

Vi kan erbjuda jobbcoachnings tjänster i kommunerna  inom dessa arbetsmarknadsområden.
Vi har flexibla mötestider, mötesformer och mötesplatser inom de olika arbetsmarknadsområdena

 • Utbildning/erfarenhet

Våra coacher är kompetenta på  personlig coachning och yrkesvägledning
Vi har lång erfarenhet från bemanningsbranschen och personalutveckling och i samband med det jobbmatchning/jobbcoachning.
Våra coacher är certifierade enligt ICC eller ICF och följer organisationens höga norm –och etikkrav. Alternativt innehar coacherna motsvarande långvarig yrkeskompetens.  
Högskoleutbildad personal

 • Referenser

Vi arbetar dagligen med jobbcoachning/jobbmatchning och har kontinuerlig kontakt med företag inom ovanstående arbetsmarknadsområden. Enskilda fall specificeras inte på grund av sekretess. Önskas mer information kring detta kontakta oss för vidare information.

 • Fakta:

Vi har 4 tillgängliga coacher som kommer arbeta med detta uppdrag.

 • Kontaktuppgifter:

Ingela Borenholts, 0707-81 49 79, ingela.borenholts@adhuman.se
Carina Johansson, 0708–66 06 99 info@dintid.net

Våra administrativa kontor finns på:

 • Södra vägen 6, Göteborg
 • Munkerödsvägen 4, Stenunsgund
 • Flexibla öppettider respektive mötestider
 • Adress till vår hemsida:
 • www.adhuman.se
 • Allmän beskrivning

Efter individuella träffar och utbildning skall deltagaren vara rustad med:

Goda kunskaper i att söka jobb/utbildning/starta eget, god självinsikt i den egna situationen, personlig utveckling , nya kontakter och självförtroende att ta nästa steg…

Vi erbjuder:

Vi har bra näringslivskontakter i Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Kungälv, Göteborg inom flertalet yrkesområden både på kollektiv- och tjänstemannasidan.

Övrigt tjänsteutbud vi kan erbjuda är:

Support inom nyföretagande:

Coachning, bollplank och utvärdering av affärsidéer, hjälp att identifiera och undvika problem och fallgropar, hjälp att skriva affärsplaner och hitta extern finansiering, samt tillgång till nätverk inom flera namnkunniga affärsinkubatorer.

Support inom utbildning:

Utbildningsvägledning/coaching, hjälp att identifiera utbildningsbehov, inriktning och omfattning, hur man finansierar sin utbildning, samt hjälp med ansökningar kan erbjudas.