Reaching
AFFÄRSOMRÅDEN
  • •  Human Resources
  • •  Business Development
  • •  Management
  • •  Marketing and Sales
  • •  Economy
  • •  Administration
  • •  Service
  • •  Technical and IT
 

OM ADHUMAN

Humanperspektiv…

AdHuman bildades 2007. Kärnan i företaget består av ett antal människor med tung kompetens och lång erfarenhet inom såväl bemanningsbranschen som inom affärsutveckling och marknadsföring. Den bärande tanken med AdHuman är ett humanperspektiv som sällan återfinns i näringslivet.

…ger bättre konsulter…

AdHuman arbetar aktivt med kompetens- och personlighetsutveckling med varje medarbetare, både enskilt och i grupp, enligt en särskild metodik. Detta medför att AdHumans konsulter inte bara uppnår en bredare och djupare kompetens än andra konsulter inom samma område, de har dessutom en personlig förmåga som är svåröverträffad. Hos AdHuman är varje konsult en del av AdHuman. Innebörden av detta måste snarare upplevas än förklaras, men i grunden utgör varje konsult en väsentlig del av företaget som sådant. Varje konsult utgör en central del av AdHumans utveckling genom att aktivt bidra med sin kompetens inte bara till AdHumans uppdragsgivare utan även inom AdHuman. Därför har varje AdHumankonsult potential att bemanna nyckelpositioner hos kunderna.

…som levererar över förväntan

I varje uppdrag AdHuman åtar sig är strävan att leverera bättre än kundens förväntan. AdHuman kommer aldrig priskonkurrera, men en viktig princip är att erbjuda bästa möjliga kostnadseffektivitet. Genom konsultlösningar som levererar mer än förväntan kan effektivitet uppnås.